BACHELORPROEF - GAETAN STUART

INTRO

Voor mijn bachelorproef ben ik volgens het design thinking proces tewerk gegaan. Het is een methode waarbij problemen worden opgelost in een bepaalde volgorde. Deze volgorde is: understand, explore en materialize. Het proces gaat om het vinden van nieuwe, creatieve oplossingen voor problemen, maar wel op een manier die de behoeften op de eerste plaats stelt. 

Ik heb gekozen voor het thema ‘Time’. Binnen dit thema ben ik opzoek naar de combinatie van tijd en stress. Zo ben ik een communicatie platform aan het ontwikkelen tussen therapeut en cliënt.

BASISELEMENTEN

  • Gaétan Stuart (over mij)
  • Bachelorproef Semester 1
  • 2020-2021
  • Grafische en Digitale Media – Crossmedia Ontwerp
  • Thema =  Time
  • AP-begeleider = Serge Van Camp
  • Expert = Mien Gheysens
  • Titel = Keiris, een communicatie platform tussen therapeut en cliënt.

ONDERZOEKSVRAAG

"Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de therapeut dichter bij zijn/haar cliënt staat?"

Het doel van mijn bachelorproef is een oplossing te ontwerpen waardoor de therapeut dichter staat bij zijn/haar cliënt. Dit op basis van communicatie, metingen en afspraken. Door een gebundelde oplossing te bieden vergemakkelijk je de lasten van de therapeut en help je bij de vooruitgang van het therapietraject van de cliënt. Het is een oplossing die voor beide kanten positief is.

Finale versie

De finale versie kan u terug vinden via volgende link: https://keiris.be/